iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

לכבוד

מה"ט – הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים

הנדון: ויתור על הישגים קודמים

מצהיר בזאת כי למדתי בעבר במכללה הטכנולוגית באר שבע ו/או במכללה אחרת

המוכרת ע"י מה"ט, לתואר הנדסאי/טכנאי  במגמה ל

​​​​​​​​​​​​​​והפסקתי את לימודיי מסיבות אישיות.

הנני מאשר בזאת כי ידוע לי שלימודיי נמצאים בסטטוס התיישנות ולכן אין לי שום

רצון בהכרה בלימודיי הקודמים.

דלג לתוכן