iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

הגשת בקשה לפטור על סמך לימודים קודמים

טופס זה מיועד למילוי על ידי סטודנט שהתקבל למכללה ומעוניין להגיש בקשה לפטור על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר. הטופס ניתן למילוי עד חודש מתחילת שנת הלימודים הראשונה.

 פרטי הסטודנט

חובה לצרף גיליון ציונים מקורי סרוק עם חתימת המוסד ופירוט: מקצועות, מס' שעות לימוד , ציון סופי.

לא ניתן לקבל פטור על סמך  ציוני בגרות ו/או מכינות  של  המכללה הטכנולוגיות

למילוי ע"י המגמה

דלג לתוכן